Phần mềm

TMAC phát triển các phần mềm quản lý ứng dụng như: Quản lý kho hàng, quản  lý công nợ, quản lý nhà hàng - khách sạn...các phần mềm ứng dụng theo yêu cầu đặc thù của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp cải tiến hoạt động sản xuất kinh doanh, tiết kiệm chi phí quản lý, nâng cao hiệu quả cạnh tranh trên thị trường.
Ngoài ra, TMAC chuyên phân phối phần mềm có bản quyền của những tập đoàn: Microsoft, Adobe, Corel, Symantec...
Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ!

Gallery

tmac gallery
  • tmac gallery
  • tmac gallery
  • tmac gallery