Outsourcing

Với đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, nhiều kinh nghiệm kỹ thuật, da dạng về công nghệ, hãy hợp tác với TMAC, sử dụng dịch vụ Gia công phần mềm (outsourcing),  để có những sản phẩm chất lượng, chi phí và thời gian tối ưu nhất.

TMAC phát triển sản phẩm dựa trên Cơ sở hạ tầng kỹ thuật sau: 


Nền/ Môi trường Windows/Linux
Môi trường phát triển tích hợp và framework của nhà cung cấp .NET, NetBeans, Eclipse, J2EE
Web server IIS, Apache, Tomcat
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MS SQL, MySQL, PostgreSQL, Oracle
Hệ thống quản lý nội dung Joomla, dotnetNuke, Drupal
Phần mềm đồ họa Photoshop, Coreldraw, Illustrator
Phần mềm quản lý dự án MS Project, Planner, netOffice Dwins, JIRA
Hệ thống kiểm soát phiên bản VSS, SVN, CVS
Hệ thống quản lý chất lượng PMBok-based process conforming to ISO 9001:2000
Khung kiểm thử jUnit, JMeter
Kiến trúc phần mềm Web-based Applications, Client/Server Applications, eCommerce


Và áp dụng Công nghệ:

Ngôn ngữ lập trình .Net (C#, ASP.Net, VB.Net)
Java (JSP, EJB, Servlets)
PHP 5
XHTML, XSLT / XSL, XML
JavaScript, AJAX
VB Script, DWR
Flash/ Actions Script
Cơ sở dữ liệu và hệ thống MySQL, Oracle, MS SQL, PostgreSQL
Server (Linux/ UNIX/ Windows)

 

Gallery

tmac gallery
  • tmac gallery
  • tmac gallery
  • tmac gallery