Hosting

Server của chúng tôi đặt tại Việt Nam, phù hợp với các website đòi hỏi tốc độ cao trong nước. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp hosting dùng cho website nguời truy cập chủ yếu ở nước ngoài.
Bảng giá Hosting Linux:
Thông số LP1 LP2 LP3 LP4 LP5  LP6
Dung lượng 500 MB 1000 MB 1500 MB 2500 MB 3000 MB 7500 MB
Băng thông 10 GB 20 G 30 GB 60 GB 80 GB  150 GB
Domain 1 1 1 1 1  1
Sub domains 10 20 Unlimited Unlimited Unlimited  Unlimited
Parked domains 10 20 Unlimited Unlimited Unlimited  Unlimited
Email accounts 100 200 Unlimited Unlimited Unlimited  Unlimited
My SQL 2 4 Unlimited Unlimited Unlimited  Unlimited
Thời hạn hợp đồng tối thiểu (tháng) 12 12 12 6 6  6
Đơn giá/tháng $2.0 $5.0 $6.5 $9.0 $10.5  $20.0
Dịch vụ phụ trội:
- Mỗi 5GB bandwidth tiếp theo: 1.5 USD/tháng
Bảng giá Hosting Windows:
Thông số WP1 WP2 WP3 WP4 WP5 WP6
Dung lượng 300 MB 800 MB 1000 MB 2000 MB 3000 MB 7500 MB
Băng thông 2 GB 15 GB  20 GB 50 GB 80 GB 150 GB
Domain 1 1 1 1 1 1
Sub domains 1 2 3 5 10 30
Email accounts 10 50 70 100 150 500
Web Based Email Yes
PHP Yes
Microsoft FrontPage 2000 Server Extentions Yes
ASP 3.0/ASP.NET 1.1/2.x Yes
MS Access Yes
MS SQL Server 2000/2005 0 1 2 3 4 5
 My SQL  0  1  2  3  4  5
FPT Account Yes
Hosting Controller Yes
Phí khởi tạo $0.0
Thời hạn hợp đồng tối thiểu (tháng) 12 12 12 6 6 6
Đơn giá/tháng $2.0 $5.0 $6.5 $9.0 $10.5 $20.0
Dịch vụ phụ trội:
- Mỗi 1 database MS SQL Server tiếp theo: 2 USD/tháng
- Mỗi 500MB bandwidth tiếp theo: 1.0 USD/tháng
- Mỗi 100MB Webspace tiếp theo: 2.0 USD/tháng

Gallery

tmac gallery
  • tmac gallery
  • tmac gallery
  • tmac gallery