Domain

Bảng giá tên miền quốc tế:

Tên miền  Phí cài đặt Phí duy trì hàng năm
 .com .net .org .biz .info .us  Miễn phí  250.000 VND/năm

Khuyến cáo: Khách hàng chịu trách nhiệm thông báo việc sử dụng tên miền không phải là tên miền quốc gia. VN trên website http://thongbaotenmien.vn/jsp/newAnnounceDomainStep1.jsp của Bộ Thông Tin Và Truyền Thông. Theo Điều 23 Luật Công Nghệ Thông Tin.

Bảng giá tên miền Việt Nam:

Tên miền  Phí cài đặt (VND) Phí duy trì hàng năm (VND) 
 .com.vn /.net.vn /.biz.vn   350.000  350.000
.gov.vn*/ .org.vn/ .edu.vn**/
.info.vn/ .name.vn/
.pro.vn/ .health.vn
200.000 200.000
 .vn 350.000  480.000
 
"*" : Chỉ dành cho các cơ quan quản lý hành chính nhà nước, địa phương.
"**" : Chỉ dành cho các trường học, tổ chức giáo dục.
Phí chuyển đổi DNS tên miền Việt Nam: 0 VND/lần.
 

Gallery

tmac gallery
  • tmac gallery
  • tmac gallery
  • tmac gallery